SVJ ORELSKÁ

VÝMĚNA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ PLYNU

Ono se řekne vyměnit páteřní rozvody plynu v nové trase, zasekat, zazdít do stěn a vymalovat.

Pak ale přijde ta mravenčí práce skloubit původní podklady, aktuální požadavky SVJ, technické možnosti a to vše připravit k realizaci „za provozu“.

Specialista projektant zpracoval draft. Následně jsme zkontrolovali průrazy, statiku dotčených stěn, nejvhodnější dopojení stávajících plynových spotřebičů, kolize s ostatními instalacemi a poznámky zapracovali zpět do předloženého draftu.

K vypracované dokumentaci pak ještě paní rozpočtářka vystřihla výkaz výměr a orientační nacenění pro investora.

Navazující výběrové řízení zkonfrontovalo požadavky projektu s možnostmi trhu. Projektem předepsané svařované potrubí dnes provádí již jen některé firmy. Ty ostatní, s mladými zaměstnanci, již nabízejí pouze lisované provedení, které je sice méně náročné na bezpečnost práce při provádění ale má technická omezení a je i výrazně dražší na pořízení.

Nakonec jsme obdrželi celkem 4 cenové nabídky na dodávku potrubí ve svařovaném provedení, porovnali jablka s jablky a předložili investorovi vítěze k sesmluvnění. Dohled nad realizací byl samozřejmostí.

               Náklady za projekci, dohled a realizaci ~1,5 Mio CZK s DPH. Doba projekce 1 měsíc, výběrko 2 měsíce, realizace 2 měsíce.

Je toto servis, který hledáte ?
Projekci, přípravu a servis při realizaci nabízíme i Vám . . .

Neváhejte nás poptat

NAPIŠTE NÁM

PROBEREME TO

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu dle zásad zpracování osobních údajů.