REALIZACE ZATEPLENÍ
BYTOVÝCH DOMŮ

NA ZATEPLENÍ JAKÉHOKOLIV OBJEKTU SE DÍVÁME ZÁROVEŇ JAKO NA PŘÍLEŽITOST JAK AKTUALIZOVAT CELKOVÝ STANDARD OBJEKTU.

Tímto standardem může být například: instalace osvětlení okolo fasády, elektronického zabezpečovacího systému, elektronického přístupového systému = dveřníka, kamer, internetu, satelitního signálu, rekuperace, vzduchotechniky, lokální odvětrání koupelen / digestoří, centrálního vysavače, výměna páteřních elektro-rozvodů včetně elektroměrů . . . tyto rozvody by za normálních okolností musely být zapraveny pod omítku aby ji nehyzdily, a nebo vedeny vnitřkem a zde zapraveny pod omítku. . 

Ale proč nevyužít tloušťku zateplení, standardně 14 až 16 cm, pro elegantní ukrytí toho, co by jinak bylo náročné buď na vzhled fasády nebo na práci a „bordel“ uvnitř objektu . . .

POZORNĚ ANALYZUJEME POTŘEBY ZÁKAZNÍKA
A NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

 • Energetický audit objektu
 • Projektovou dokumentaci včetně rozpočtu
 • Zajištění technického dozoru stavby
 • Výběrové řízení zhotovitele stavby nebo rovnou dodávku částí nebo celé stavby
 • Řízení projektu po celou dobu realizace
 • Závěrečné vyúčtování

JAKO DALŠÍ SLUŽBY ZAJIŠŤUJEME NAPŘÍKLAD

 • Aktualizaci objektu dle aktuálně platné Požárně bezpečnostní legislativy,
 • Úpravu chodníků, vjezdů do garáže,
 • Úpravu oplocení navazujících objektů,
 • Využití tepelných čerpadel,
 • Využití solárních panelů na ohřev teplé užitkové vody nebo na výrobu elektřiny,
 • Přidání postranního vstupu do domu,
 • Přidání výtahu na fasádu,
 • Úpravu přerostlé zeleně

Vždy se snažíme na celý objekt nahlížet komplexně. Někdy stačí přidat jen 10% z celkové ceny a při jednom bordelu je MNOHONÁSOBNĚ větší užitek, než jen ze zateplení.

Při výměně oken doporučujeme rovnou provést i jiné, prašné instalace a procesy zasahující do bytů, například přestavby bytových jader. Pak samozřejmě následuje výmalba někdy i celých bytů.

Výše jmenované úkony jsou projektovány jako celek s možností realizace po etapách, včetně příslušných návazností dle platné legislativy ČR a EU.

PŘI SOUBĚHU S DOTACÍ ZAJIŠŤUJEME

 • Podání žádosti o dotaci
 • Výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách
 • Administrování dotace po dobu udržitelnosti programu – 5 let

NAPIŠTE NÁM

PROBEREME TO

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu dle zásad zpracování osobních údajů.