PROJEKČNÍ ČINNOST

Projekční činnosti probíhají provázaně mezi našimi architekty / inženýry a orgány státní správy dle požadavků našich klientů. Samozřejmou součástí projektové dokumentace je zpracování cenových rozpočtů pro jednotlivé fáze řízení a sledování jejich dodržování v průběhu realizace projektu. Nabízíme zpracování všech stupňů projektové dokumentace, jako je:

  • návrh dispozičního řešení
  • návrh vybavení interiéru
  • studie proveditelnosti
  • dokumentace pro územní řízení
  • dokumentace pro stavební řízení
  • dokumentace pro realizaci staveb
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • zpracování provozních plánů a směrnic s ohledem na BOZP a Požárně bezpečnostní řešení

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Pro zefektivnění celkového procesu přípravy, stavebního řízení, realizace a kolaudace komunikujeme s orgány státní správy a samosprávy již od prvotního návrhu řešení dispozic až po vydání kladných stanovisek a kolaudačních souhlasů či rozhodnutí. Mezi tyto činnosti zejména patří:

  • předjednání žádostí v rámci přípojných bodů k jednotlivým energetickým médiím
  • předjednání žádostí v rámci řízení vlivu na životní prostředí EIA / SEA
  • předjednání žádostí v rámci stavebního řízení
  • zajištění žádostí v rámci řízení vlivu na životní prostředí EIA / SEA a kladných stanovisek
  • zajištění žádostí pro stavební povolení (ohlášení stavby) a kladných stanovisek všech dotčených úřadů
  • zajištění kolaudace stavby, případně souhlasu stavebního úřadu a všech orgánů státní správy a samosprávy s užíváním stavby

NAPIŠTE NÁM

PROBEREME TO

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu dle zásad zpracování osobních údajů.