PROJEKČNÍ ČINNOST

Projekční činnosti probíhají provázaně mezi našimi architekty / inženýry a orgány státní správy dle požadavků našich klientů. Samozřejmou součástí projektové dokumentace je zpracování cenových rozpočtů pro jednotlivé fáze řízení a sledování jejich dodržování v průběhu realizace projektu. Nabízíme zpracování všech stupňů projektové dokumentace, jako je:

 • návrh dispozičního řešení
 • návrh vybavení interiéru
 • studie proveditelnosti
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební řízení
 • dokumentace pro realizaci staveb
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • zpracování provozních plánů a směrnic s ohledem na BOZP a Požárně bezpečnostní řešení

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Pro zefektivnění celkového procesu přípravy, stavebního řízení, realizace a kolaudace komunikujeme s orgány státní správy a samosprávy již od prvotního návrhu řešení dispozic až po vydání kladných stanovisek a kolaudačních souhlasů či rozhodnutí. Mezi tyto činnosti zejména patří:

 • předjednání žádostí v rámci přípojných bodů k jednotlivým energetickým médiím
 • předjednání žádostí v rámci řízení vlivu na životní prostředí EIA / SEA
 • předjednání žádostí v rámci stavebního řízení
 • zajištění žádostí v rámci řízení vlivu na životní prostředí EIA / SEA a kladných stanovisek
 • zajištění žádostí pro stavební povolení (ohlášení stavby) a kladných stanovisek všech dotčených úřadů
 • zajištění kolaudace stavby, případně souhlasu stavebního úřadu a všech orgánů státní správy a samosprávy s užíváním stavby

NAPIŠTE NÁM

PROBEREME TO

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu dle zásad zpracování osobních údajů.