REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ

I v oblasti řízení projektů průmyslových technologických celků máme co nabídnout. Podívejte se na naše reference.

Investora spolu-zastupujeme jednotlivými fázemi projektu.

Přípravnou fází:


 • definice výsledného produktu a jeho vazeb na stávající provoz a budovy
 • definice komunikačního protokolu, programovacího jazyka a akceptovatelných technologií
 • definice limitů projektu
 • stanovení výsledné certifikace, průběžná kontrola BOZP
 • výběr kompetentních osob připomínkujících vývoj projektu
 • definice cest a způsoby řešení
 • případné rozdělení na etapy
 • projektová dokumentace: definice standardů / výběr zhotovitele / zadání / koordinace / kontrola
 • případné projednání s dotčenými institucemi a úřady
 • připomínkování a tvorba smluv na projekt / realizaci / záruční a pozáruční servis

Realizační fází:


 • realizace: výběr / zadání / spolu-koordinace / kontrola
 • případný zkušební provoz / nultá a ověřovací výrobní série
 • zpracování rizik a uživatelských manuálů
 • vydání příslušných revizí, certifikační proces CE / TÜV

Post-realizační fází:


 • uzavření servisních smluv
 • předání seznamu náhradních dílů nutných mít skladem
 • odstranění vad a nedodělků
 • předání do provozu a údržbě

NAPIŠTE NÁM

PROBEREME TO

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu dle zásad zpracování osobních údajů.