PŘESTAVBY A VYBAVENÍ OBCHODNÍCH JEDNOTEK, SKLADŮ

Vycházíme z více jak šestnáctiletých zkušeností našich zaměstnanců v oblastech projekce, přestaveb, výstavby, vybavení a správy jednotek o velikostech převážně do 3.000m2 a centrálních skladů do 60.000m2 / 24.000 paletových míst včetně automatických zakladačů, skladových prostor pro chlazení a mražení.


NAŠIMI KLIENTY JSOU MEZINÁRODNÍ I ČESKÉ ŘETĚZCE S POTRAVINOVÝM I NEPOTRAVINOVÝM ZBOŽÍM, EXPRESNÍ OBCHODY A REGIONÁLNÍ PRODEJCI.


Provádíme přestavby vybavení prodejních jednotek po celé ČR.
Každou akci na místě řídí a koordinuje zkušený, česky mluvící vedoucí montážní čety.

Montáže provádí personál, dle obtížnosti a rozsahu, vždy proškolený :

  • na příslušnou odbornost: truhlářské práce, montáž regálů, silová / slaboproudá elektřina, manipulace s autonomními chladícími / mrazícími systémy, úpravy chladících a mrazících zařízení, lepení velkoplošných folií, jízda s manipulační technikou, práce ve výškách, bezpečnost práce
  • na logistické návaznosti dodávaných profesí a případných dalších dodavatelů klienta dle předem odsouhlaseného harmonogramu
  • na další požadavky a provozně bezpečnostní směrnice klienta
  • Délka akce se pohybuje v rozmezí několika hodin až dní. Počet personálu, celkem až 70 lidí s možností směnného provozu nebo provozu přes noc.

Dále, v případě zájmu navrhujeme a vyvíjíme řešení z existujících systémů klienta v kombinaci s individuálními doplňky nebo ucelenými systémy na míru.

Pro zajištění dostatečně rychlých a stabilně kvalitních dodávek vybavení kooperujeme s výrobci z Čech a sousedních, zejména německy mluvících států.

Dodáváme a koordinujeme zakázky malých i velkých výrobních sérií.

NAPIŠTE NÁM

PROBEREME TO

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu dle zásad zpracování osobních údajů.