PŘÍPRAVA ANEBO ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB

S CHUTÍ DO TOHO A PŮL JE HOTOVO!
TO PLATÍ U KAŽDÉ KVALITNÍ PŘÍPRAVY STAVBY.

Proto se vyplatí svěřit přípravnou fázi našim odborníkům, kteří mají řadu zkušeností s projekty různého rozsahu. V rámci přípravy stavby nabízíme zejména tyto činnosti:

 • zajištění staveništní přípojky elektro a vody
 • odstranění porostu
 • skrývka ornice, hrubé terénní úpravy
 • oplocení staveniště, zařízení buňkoviště
 • zajištění postavení věžového jeřábu
 • zajištění vrtání pilot a záporového pažení
 • cenový odhad investičních nákladů výstavby
 • kontrola souladu projektové dokumentace s platnou legislativou
 • koordinace mezi jednotlivými účastníky stavby
 • spoluúčast při přejímkách staveniště
 • zajištění demoličního výměru
 • zajištění odborné likvidace staveb nebo technologických celků včetně nebezpečných odpadů

NAPIŠTE NÁM

PROBEREME TO

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu dle zásad zpracování osobních údajů.