REALIZACE PROJEKTŮ

V RÁMCI KOMPLEXNÍHO SERVISU

dle situace a kapacit, jsme u určitých typů projektů schopni provést i vlastní realizaci.

Nabízíme nejen částečné dodávky prací dle potřeb projektu, či klienta, ale i komplexní dodávky „na klíč“, nebo koordinaci všech subdodavatelů.

V RÁMCI REALIZACE ZAJIŠŤUJEME NAPŘ. TYTO ČINNOSTI:

  • částečné dodávky dle potřeb projektu / klienta
  • kompletní dodávky prací včetně profesí
  • dodávky interiérového vybavení
  • odborné vedení, koordinace
  • výkon technického dozora projektu
  • koordinace BOZP
  • zabezpečení kolaudačního rozhodnutí, případně povolení předčasného užívání stavby
  • spolupráce při případném zkušebním provozu, certifikačním procesu
  • dokladování a rozúčtování investice jednotlivě mezi případné dotační tituly a dotčené instituce

NAPIŠTE NÁM

PROBEREME TO

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu dle zásad zpracování osobních údajů.