OBECNÍ ÚŘAD

OTVOVICE

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ  ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

V rámci aktualizace standardu objektu zde bylo přistoupeno k: náhradě obnažených drátů veřejných rozvodů elektro přilehlých k fasádě objektu celoopláštěným kabelem AES, obnově odvětrávacích kanálků v terénu kolem objektu, obnově chodníků, odvedení dešťové vody dál od objektu do vsaku, instalaci nové jímky odpadních vod, zamezení vlhnutí zdiva a podlahy v přízemí, instalaci sanačních omítek, odvětrání sklepů, odvětrání WC, instalaci nové stoupačky kanalizace, výměně páteřních rozvodů elektro včetně elektroměrů, výmalbě celého objektu, zateplení a zpevnění podlahy půdy pro její využití ke skladování, výměně části krovu a pokládce nových klempířských prvků, nové střešní krytiny a instalaci nového hromosvodu.

Všemu nejprve předcházelo zpracování Energetického auditu, podání žádosti o dotaci, výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách na zhotovitele stavby, výběrové řízení na Technický dozor stavby.

Realizace za provozu Obecního úřadu a Pošty, za dva měsíce hotovo, včetně vyúčtování dotace . . .

 

Za zlepšení pracovního prostředí jsme dostali od lidí i pana starosty pochvalu a hned poté doplatil naši odměnu . . . 🙂

 

Rádi budeme spolu-pracovat i s Vámi !

NAPIŠTE NÁM

PROBEREME TO

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu dle zásad zpracování osobních údajů.