KOSMONOSY

NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU FC KOSMONOSY

Zadání znělo jasně: Stávající nádrže na dešťovou vodu zkapacitnit, zahrabat pod zem a celý projekt vypracovat pro potřeby případného uplatnění dotace Velká dešťovka na oprávněnou část akce. Investorem dodané podklady jsme doplnili na místním šetření o výškové zaměření, schéma stávajícího zapojení, fotky současného vystrojení a zkonfrontovali s požadovanými očekáváními uživatele.
Výsledky námi předložené projektové dokumentace:

  • kompletní systém záchytu dešťovky, její akumulace v podzemních nádržích (76,6m3) a napojení na stávající rozvod automatického zalévání hrací plochy hlavního hřiště v areálu Sportovního klubu.
  • sběr dešťové vody ze střech všech stávajících objektů v areálu, doplnění okapů a svodů k přístřeškům; svedení dešťových vod přes gaigry s filtračním košem a dešťovou kanalizací,
  • akumulaci dešťovky v nově zbudovaných podzemních betonových nádržích,
  • dopojení na stávající systém automatické závlahy hrací plochy,
  • dopojení na stávající podzemní vrt pro dočerpávání vody chybějící nad rámec dešťovky,
  • úpravu systému stávajících čerpadel ve stávající technické místnosti závlahy,
  • monitoring a hlášení stavu vody v nádržích,
  • instalaci armatur pro vypuštění potrubního systému před zimním obdobím a napuštění systému po zimním období,
  • instalaci přepadu dešťové vody do místní dešťové kanalizace pro případ dešťů nad rámec kapacity nádrží vyčleněné / vypočítané pro záchyt dešťové vody.

Přidaná hodnota nad rámec naší profesionality spočívala v dodání tzv. jednostupňové dokumentace = Projekt slouží zároveň k projednání na dotčených úřadech, k podání žádosti o dotaci, k výběru zhotovitele a k realizaci.

Od místního šetření a dodání posledních podkladů k předložení draftu uběhly 3 týdny. Vydání dokumentace proběhlo do týdne od finálního odsouhlasení.
Dešťovku máme rádi !
Projekci, přípravu a případně realizaci nabízíme i Vám . . . neváhejte nás poptat

NAPIŠTE NÁM

PROBEREME TO

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu dle zásad zpracování osobních údajů.